Interreg - Central Mountains

 

 

 

 

 

 

Az Alpoktól a Kárpátokig - a közép-európai hegyvidéki területek fenntartható fejlődését szolgáló irányítási modellek megerősítése projekt

 

A projektről:

A projekt teljes neve: "Az Alpoktól a Kárpátokig - a közép-európai hegyvidéki területek fenntartható fejlődését szolgáló irányítási modellek megerősítése".

 

A finanszírozás forrása: Európai Regionális Fejlesztési Alap Interreg Közép-Európa Program 2021-2027.

Megvalósítási időszak: 2023. április 1. - 2026. március 31.

 

Projektpartnerek:

1. Rzeszów megye/Rzeszów County/Powiat Rzeszowski – Lengyelország - vezető partner - www.powiat.rzeszowski.pl

2. A Kárpátok Eurorégió Lengyelországi szövetsége/Association of the Carpathian Euroregion Poland /Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska (Lengyelország) - https://www.karpacki.pl/

3. Szlovákiai Városok és Községek Szövetsége/Association of Towns and Communities of Slovakia/Združenie miest a obcí Slovenska (Szlovákia) - www.zmos.sk

4. Kárpátok Alapítvány – Magyarország/Carpathian Foundation - Hungary (Magyarország) - www.karpatokalapitvany.hu

5. Regionális Márkák Szövetsége/Association of Regional Brands/Asociace regionálních značek, z.s. (Cseh Köztársaság) - www.regionalni-znacky.cz

6. Tájvédelmi Alapítvány/Foundation of Landscape Protection/Fundacja Ochrony Krajobrazu (Lengyelország) - www.krajobraz.edu.pl

7. Eurac research (Olaszország) - https://www.eurac.edu/en

8. Goriziai Nemzetközi Szociológiai Intézet/Institute of International Sociology of Gorizia/Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (Olaszország) - www.isig.it

9. EGTC Alpine Pearls ltd /EVTZ Alpine Pearls mbH (Ausztria) - www.alpine-pearls.com

10. CIPRA International Lab (Ausztria) - https://www.cipra.org/en/about/people/cipra-international-lab

11. Brassó megye/Brasov County/Judetul Brasov (Románia). - www.judbrasov.ro

 

A projekt teljes költségvetés: 2 334 902,00 EUR (80%-os társfinanszírozás).

A projekt célja a hatékony irányítási modellek megerősítése -Közép-Európa, Alpok-Kárpátok hegyvidéki területein-, különös tekintettel a határokon átnyúló és transznacionális együttműködési struktúrákra, a hegyvidéki régiók fenntartható fejlődését célzó közös kihívásokra reagálva. A projekt modern szemlélete (fiatalok bevonása, több ágazatból érkező résztvevők) és a hosszú távú együttműködések révén az Alpok és a Kárpátok határokon átnyúló területeinek közösségei fognak a projekt  eredményeiből profitálni.

 

A projekt ötlete és rövid leírása

A Central Mountains projekt a hegyvidéki, határokon átnyúló területeken, hosszú távú, fenntartható együttműködést, a regionális fejlődést és a határokon átnyúló kohézió megerősítését kulcsfontosságú, hatékonyabb irányítási struktúrák és folyamatok révén kívánja megvalósítani. Ezek a határokon átnyúló és transznacionális együttműködési struktúrák az önálló működést és a folyamatos koordinációt támogatják, a kizárólag az uniós forrásoktól függő projektciklusok helyett. A projekt innovációja a transznacionális megközelítésben (Alpok-Kárpátok perspektíva) és a irányítási  struktúrák fejlesztésére összpontosító eredmények újszerűségében rejlik.

A projektben a Kárpátok Alapítvány felelős a Kárpátok Térségének Civil Platformjáért, amelynek célja egy, a határokon átívelő együttműködési hálózat kibővítése és működtetése az esélyegyenlőségi célcsoportokkal (fiatalok, szegénységben élő, kirekesztett romák, fogyatékkal élők, stb.) foglalkozó vidéki civil  és egyéb szervezetek együttműködésének támogatása és hatékonyságuk növelése érdekében.

 

Projekttevékenységek

  • Részvétel két cselekvési terv kidolgozásában:
    • a fenntartható turizmus fejlesztése a Kárpátokban,
    • a polgárok bevonása a döntéshozatali folyamatokba a Kárpátok hegyvidéki területein,
  • Közreműködés a Kárpátok Fenntartható Turizmus Platform létrehozásában
  • Tanulmányutakon való részvétel partnereinkkel együtt, tanulmányút szervezése Magyarországon
  • Nyilvános rendezvények Road Show-k szervezésében és lebonyolításában való részvétel

 

További információ a projektről angol nyelven elérhető:

https://www.karpacki.pl/en/own-projects/central-mountains/

 

A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.