Kisadományi program

 

Civil Térkép programunk keretében négy helyi kezdeményezés részére ítélt meg támogatást Alapítványunk kuratóriuma. A pályázatok helyi közügyeket, problémákat céloznak meg, és céljuk, hogy a helyi lakosokat minél aktívabb részvételre ösztönözzék, hogy érdekeik érvényesítésében sikeresebbek legyenek, valamint, hogy helyi szinten létrejöjjenek konstruktív párbeszédek, együttműködések az adott ügy kapcsán.

 

A NYERTES PÁLYÁZATOK

 

Pár fecske így csinál tavaszt

 

Bátor községben a lakosság – különösen az elmúlt 10 évben beköltözők – részéről egyre nagyobb igény mutatkozik a természetvédelmi szempontok figyelembevételére, ebben azonban az önkormányzat csak kis részben mutatkozik partnernek (fakivágások, zöldhulladék égetése, patakmeder helyzete, újabb öntöde létrehozása – részletesen később). A projekt célja elsősorban szemléletváltás elérése a bátori önkormányzati testület és az önkormányzat munkatárai részéről környezetvédelmi aspektusból, ennek egyik állomása fecskefészkek és ezáltal a fecskék számának növelése Bátorban. Ezen túlmenően a projekttel további változásokat érnek el: csökken a szúnyogok száma, felhívják a figyelmet a fecskék fontosságára, ezen keresztül pedig más madárfajok és a környezet védelmére, programot kínálnak a Bátorban élők, különösen a kisgyermekes családok számára, és a gyermekekben elültetik a természetvédelem magjait. A projekt alulról építkezve az egyéni tenni akarást és cselekvést is erősíti, illetve már rövid távon is mérhető környezetállapot-javulást eredményez.

 

A projekttel közvetlenül Bátor Település Önkormányzatára kíván hatást gyakorolni, azáltal, hogy látják, egy ilyen projekt sokakat megmozgat és sokak számára szimpatikus, a jövőben nagyobb nyomás nehezedik rájuk egy-egy döntés természetvédelmi aspektusai tekintetében.

 

Megvalósító: Bátor a Bátraké Egyesület

 

Megítélt támogatás: 249.760 Ft

 

 

Balassagyarmati Civil Expo

 

A projekt célja az első Balassagyarmati Civil Expo megrendezése 2023. őszén együttműködésben a Kis Bocs Baba-Mama Egyesülettel és a Balassagyarmati Civil Kerekasztallal. Balassagyarmaton nagyon sok civil szervezet működik, de az együttműködés sajnos nem jellemző, illetve nem jellemző, hogy az önkormányzat bevonja a civil szervezeteket egyes rendezvények lebonyolításába, vélemények, javaslatok meghallgatásába. A Civil Térkép hálózati projektjének során létrejön a Balassagyarmati Civil Kerekasztal minimum 12 szervezet együttműködésével, és a Balassagyarmati Civil Expo lesz az első közös rendezvény, melyet a kerekasztal megszervez. A projekt eredményeként hosszútávon erősebb lesz a városban az együttműködés, együtt gondolkodás a civil szervezetek között, illetve az

önkormányzat más civil kerekasztalok mintájára hajlandó lesz bevonni a civil szervezeteket a

véleményezési, döntési folyamatokba.

 

Megvalósító: Lamenda Alapítvány

 

Megítélt támogatás: 250.000 Ft

 

 

Felelős együttélés a házi- és vadállatokkal a mindennapokban

 

Zabar községben állandó probléma a kutyák utcán való kóborlása, a vadállatok kertekbe való betörése, és ez az állapot a lakosság jelentős részének nagy gondot okoz, mindez nézeteltéréseket, ellentétek kialakulását, és feszültségeket gerjeszt a helyi társadalomban. A projekt célja a Zabar községben élők, illetve a településen működő szervezetek szemléletformálása a felelős állattartással kapcsolatban, illetve cél a vadásztársaságok illetve az önkormányzat tájékoztatása a lakosságot érintő problémákról, a felmerülő problémák felszínre hozása, nyomatékosítása az érintettek körében. Lehetséges megoldások keresése, feltárása, párbeszéd és együttműködés generálása a vadgazdálkodók, az önkormányzat és a lakosság között különböző közösségi beszélgetések, lakossági fórumokon keresztül. A projekt célja továbbá a hatékonyabb önkormányzati feladatvégrehajtás kieszközlése, a kóbor állatok számának csökkentése, a lakosság tájékoztatása a témában, amellyel a tájékozatlanságból eredő szabálysértések, és a nem megfelelő viselkedési normák számának a csökkenését kívánják elérni.

 

Megvalósító: Zabarért Egyesület

Megítélt támogatás: 250.000 Ft

 

Tanulmány a menstruációs szegénység leküzdéséért

 

A projekt közvetlen célja a Civil Térkép hálózati projektje keretében megvalósuló Női klubok tapasztalatai alapján egy tanulmány készítése a menstruációs szegénység okairól, hátteréről. Tanulmányban a szervezet szeretné bemutatni a társadalom számára a menstruációs szegénység aspektusait és konkrét jogszabály módosításokat írnak le, amit a döntéshozók felé fognak eljuttatni. A Női Klubokat öt településen -  Eger, Szajla, Bükkszentmárton, Szomolya, Zabar - élő olyan hátrányos helyzetű lányok, nők részére szervezik, aki vélelmezhetően érintettek a menstruációs szegénységgel. 

A projekt fő célja, hogy csökkenjen a menstruációs szegénységgel érintettek száma. A cél egy olyan jogszabály módosítási javaslat elfogadtatása, ami teljesen beavatkozik mind a termékek árába, mind a hozzájutásba. Fontos cél, hogy az anyagi háttér mellett a biológiai, információs eszközöket is fejlesszék a mentális háttér, az önbizalomhiány, szégyenérzet elkerülése érdekében. Az Enni adok ételdoboz országos hálózatának mintájára a szervezete létrehozza az egészségügyi láda országos hálózatát, helyi önkéntes szerveztek bevonásával. A program tapasztalatait egy tanulmányban és egy kampányvideóban is összegzik. Ezeket átadják a döntéshozóknak, azzal a céllal, hogy a javasolt jogszabály módosító javaslatokat az országgyűlés elé terjesszék.

 

Megvalósító: Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület

 

Megítélt támogatás: 250.000 Ft

 

A program az Ökotárs Alapítvány, az Autonómia Alapítvány, a Civil Kollégium Alapítvány és a Kárpátok Alapítvány-Magyarország együttműködésében valósul meg.

A projekt leírása: Civil Térkép

 

A Civil Térkép program megvalósítását a Civitates támogatja.