Az „Alpoktól a Kárpátokig” projekt nyári tevékenységei

Projekt száma: CE0100083

Projekt neve: " Az Alpoktól a Kárpátokig - a közép-európai hegyvidéki területek fenntartható fejlődését szolgáló irányítási modellek megerősítése projekt”

 

 

A Kárpátok Alapítvány-Magyarország az Európai Regionális Fejlesztési Alap Interreg Közép-Európa Program 2021-2027 támogatásával „Az Alpoktól a Kárpátokig a közép-európai hegyvidéki területek fenntartható fejlődését szolgáló irányítási modellek megerősítése” projektben partnereivel együtt azon dolgozik, hogy revitalizáljuk a Kárpátok Térségének Civil Platformját. Ennek érdekében 2023 augusztus és szeptember hónapokban szükségletfelmérést végez Szlovákiában, Ukrajnában, Lengyelországban, Romániában és Magyarországon a Kárpátok régióban működő vidéki civil szervezetek körében. A felmérés célja, hogy megismerjük a szervezetek igényeit és határokon átnyúló együttműködéssel kapcsolatos elvárásaikat, valamint, hogy bevonjuk őket a Platform jövőbeli tevékenységeinek közös tervezésébe. A felmérés eredményeit a későbbiekben megosztjuk és workshopok keretében megvitatjuk az így aktivizált szervezetekkel.  A felmért szükségleteket és a workshopok eredményeiről egy összefoglalót készítünk, ami a Platformban résztvevő civil szervezetek jövőbeli tevékenységeinek adja az alapját.

A 2018-ban létrehozott Kárpátok Térségének Civil Platformja a Kárpátok régió - Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Ukrajna határ menti területei – civil szervezeteinek hálózata. Fő célja, a civil szervezetek együttműködésének erősítése helyi regionális szinten és határokon átívelően, valamint kapacitásaik erősítése. A Platform megalakulása óta minden országban térségi hálózatok jöttek létre; és kapacitásfejlesztő képzések valósultak meg; évente pedig inter-regionális (Kárpátok térsége szintű) találkozókat szerveztünk a tapasztalatcsere és a civil szervezetek közötti partnerségek kiépítése céljából, továbbá a Platform megalapította a Kárpátok térségének Civil Innovációs Díját.

 

A projektről az alábbi linken olvashat: https://www.karpacki.pl/en/own-projects/central-mountains/

 

 

A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.