„Észak-magyarországi települések kisközösségeinek megerősítése, aktivizálása” c. projektünk 2. felhívása

Kedves Partnereink,

„Észak-magyarországi települések kisközösségeinek megerősítése, aktivizálása” c. projektünk első megvalósítási éve sikeresen lezárult, így az érdeklődők számára újra alkalom nyílik a projekthez való csatlakozásra.

A következő megvalósítási időszak: 2018. május 1. - 2019. április 30. (1 év)

A projekt célja, hogy aktivizálja, és önkéntes tevékenységek által fejlessze az észak-magyarországi régióban található (többnyire) hátrányos helyzetű (kis)települések és nagyobb települések hátrányosabb helyzetű településrészein élő közösségeit, valamint elősegítse a közösségek valamennyi tagjának aktivizálását és tevékeny együttműködését.

A projekt közvetlen célcsoportjába a régió településeinek (kis)közösségei tartoznak, az ő jelentkezésükre számítunk most, amelyek a projekt támogatásával olyan programokat valósíthatnak meg, amely révén fejlődik a közösség.

A következő események, tevékenységek valósulnak meg az egy éves együttműködés során:

  • Projektindító találkozó a projekttel kapcsolatos feladatok átbeszélés érdekében.
  • Önkéntesek toborzása az együttműködő szervezetek, közösségek által.
  • Felkészítő tréning (1 nap) a sikeres önkéntes menedzsment érdekében.
  • Mini-projekt tervezési tréning (3 x 1 nap), amely felkészíti a résztvevőket, olyan helyi programok  megtervezésére és lebonyolítására, amelyek a helyi közösség igényeit, összetartozását, problémáinak közös megoldását, összefogását célozzák meg.
  • Projekt nyitó konferencia (1 nap) a résztvevő közösségek számára.
  • Mini projektek kidolgozása és megvalósítása: közösségi események, amelyeket a bevont közösségek valósítanak meg. Mindehhez stábunk és szakértőink nyújtanak módszertani segítséget, mentorálást, tanácsadást; illetve fedezzük a felmerülő, szükséges utazási, anyag- és eszköz költségeket.
  • A közösségek közötti együttműködések erősítés érdekében biztosítjuk, hogy a résztvevők ellátogathassanak egymás rendezvényeire is - legalább egy alkalommal.
  • Évadzáró kiértékelő rendezvény keretében közösen zárjuk a programot.
  • A legaktívabb résztvevők külföldi tanulmányúton is részt vehetnek jó gyakorlatok megismerése céljával.

 

Jelentkezés: Kérjük, a következő linken elérhető jelentkezési lap kitöltését 2018. május 10-ig.

https://goo.gl/forms/t3vI50Nk0SXxzgDW2

 

További információ:

Bata Boglárka
boglarka.bata@cfoundation.org
+36-36-516-750

Tartalom
Címkék
Attachment Size
EFOP projekt második felhívás.pdf 349.07 KB