KÖZLEMÉNY!

Nyilatkozatunk az Ukrajnában zajló háborúról

 

Az elmúlt közel három évtizedben a Kárpátok Alapítvány munkájával - Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Ukrajna határmenti területein– jelentősen hozzájárult a Kárpátok régió fejlődéséhez. Alapítványunk kiemelt célként támogatja a határon átnyúló együttműködéseket, a nyelvi akadályok, kulturális és történelmi különbségek leküzdését, annak érdekében, hogy erősítse a civil társadalom helyi fejlesztésekben betöltött szerepét, ezzel is hozzájárulva a Kárpátok térségének területi kohéziójához.

A jelenleg Európában zajló háború ellentétes mindazzal, ami mellett a Kárpátok Alapítvány és partnerei kiállnak. Döbbenten látjuk, hogy a szörnyű háború Ukrajna ellen mindent elpusztít, amiért eddig dolgoztunk.

Jelenleg azon tevékenykedünk, hogy új megoldásokat találjunk szolidaritásunk, és mély együttérzésünk kifejezésére a Kárpátok országaiban, de különösképpen az Ukrajnában élők vagy onnan menekülők irányába.

Ezért, szoros együttműködésben a Kárpátok Alapítvány – Szlovákiával (Karpatská nadácia) létrehoztuk a Szlovák-Magyar Gyorssegély Alapot Ukrajnáért.  Számos civil szerveződés, csoport mozdult meg Szlovákia és Magyarország szerte, hogy olyan erőforrásokat mobilizáljanak, és európai adományokat gyűjtsenek, amelyek segíthetnek az Ukrajnában és közvetlen határain (az ukrán-magyar-szlovák határtérségben) kibontakozó humanitárius szükségletek kielégítésére.

Az adományokat a Szlovák-Magyar Gyorssegély Alapból a következő célokra fordítjuk:  

1) Közvetlen támogatások Ukrajnán, Kárpátalján belül helyi partnereinken (karitatív, civil szervezetek) keresztül: például alapvető, tartós élelmiszereket és higiéniai termékeket tartalmazó csomagok; gyógyszerek, kötszerek, pelenkák; ivóvíz és tűzifa formájában.

2) Közvetlen támogatások formájában olyan magyarországi vagy szlovákiai civil szervezetek részére, amelyek az Ukrajnából menekülők részére nyújtanak segítséget.

Az adományokat a folyamatosan változó igények figyelembevételével osztjuk szét, megbízható karitatív, civil non-profit szervezetek közreműködésével. A jelenlegi, azonnali prioritás az Ukrajnán belül fellépő szükségletek kielégítése.

Ha segíteni szeretné munkánkat, kérjük, tegye azt adományával a Gyorssegély Alap számára, amelyről további információkat itt talál: https://www.karpatokalapitvany.hu/gyorssegelyalapukrajnaert

A Kárpátok Alapítvány-Magyarország és a Kárpátok Térség Civil Platformja nevében: köszönjük támogatását!

Köles Sándor

Kuratóriumi elnök

Kárpátok Alapítvány

 

Bata Boglárka

Ügyvezető igazgató

Kárpátok Alapítvány