Történet

A Kárpátok Eurórégió területi és helyi Önkormányzatok egyesülése Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Ukrajna határvidékein.

A Kárpátok Eurórégió 1993. február 14-én alakult meg Debrecenben, Magyarországról, Szlovákiából, Ukrajnából érkezett miniszterek és helyi ill. területi önkormányzatok képviselőinek találkozója alkalmából. Románia 1997-ben csatlakozott az Eurórégióhoz.

A Kárpátok Eurórégió Európa földrajzi középpontjában helyezkedik el, és a kibővült Európa Unió jövőbeni határait keresztül szeli. Az 1993-ban megalakult Kárpátok Eurórégió körülfogja Magyarország, Szlovákia, Lengyelország, Ukrajna és Románia határmenti területeit. 16 millió embernek az otthona a Kárpátok Eurórégió, a többség és a legsebezhetőbb réteg kisebb városokban, falvakban él. Ezek a helyi közösségek elszigeteltek, infrastruktúrájuk szegény. A legtöbbet közülük olyan kisebbségi etnikai csoportok népesítik be, amelyek a múlt században gyökeresen megváltozott nemzetközi határvonal miatt elszakadtak népes családjaiktól és a hagyományos munkalehetőségek helyszíneitől. A megfontolatlan térbeli irányelvek és a kényszeredett ipari fejlődés, a tervutasításos gazdálkodás kora lecsökkentette a lakosok számát a térségben és hagytak ott egy idősebb lakosságot és sok társadalmilag hátrányoshelyzetű csoportot, amely a legnagyobb koncentrációja a romáknak Európában.