Stratégiai célkitűzéseink

Helyi közösségek és civil szervezetek fenntartható fejlesztési kezdeményezéseinek támogatása;

Társadalmi szemléletformálás és hátrányos helyzetű térségek és közösségek támogatása

Hátrányos helyzetű fiatalok támogatása

Legfrissebb eseményeink, híreink

A Kárpátok Alapítvány pályázati úton történő adományozással, és hátrányos helyzetű vidéki térségek és közösségek támogatását előirányzó fejlesztési célú programok, projektek lebonyolításával, valamint ösztöndíjas támogatásokkal foglalkozik.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket a Kárpátok térségének civil platformja elnevezésű projektünk keretében, Egerben, 2019. június 13-14-én megrendezendő nemzetközi konferenciánkra.

2018-ban indította el „Roma gyerekek korai képességgondozásához szükséges helyi kapacitások fejlesztése” elnevezésű programját a Kárpátok Alapítvány. Az immáron második éve futó program keretében 2019.

2019. május 6-án és 7-én két napos szakmai tanulmányúton vettünk részt Szlovákiában a „Roma gyerekek korai képességgondozásához szükséges helyi kapacitások fejlesztése” elnevezésű programunk keretein belül a programban részt vevő civil szervezetek tagjaival, munkatársaival, önkénteseivel.

Az idei évben is gyűjtjük az adó 1%-os felajánlásokat, amelyet a korábbi évekhez hasonlóan hátrányos helyzetű fiatalok ösztöndíjára fordítunk.

Adószámunk: 18584642-1-10

Köszönjük mindenkinek a támogatást, felajánlásokat!

Mi már nagyon készülünk,írjátok be ti is a dátumot a naptáratokba!

2019. március 26-27-én két napos képzést szerveztünk Noszvajon, Szomor Éva vezetévésel korai képességgondozás témakörében. A képzésen a "Roma gyerekek korai képességgonodzásához szükséges helyi kapacitások fejlesztése" c.

Köszöntő

A Kárpátok Alapítvány megalapítása óta gyökeresen megváltozott az a külső környezet, amely az Alapítvány létrehozását motiválta és küldetését meghatározta.

A Kárpátok régió öt országának – Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia, Ukrajna – határ menti térségeiben megerősödtek a civil szervezetek, az ötből négy ország térségi perifériális jellege oldódott az Európai Unióba történő belépéssel.

Javult az itt élő nemzetek és etnikai csoportok kapcsolata, nem kis részben a Kárpátok Alapítvány tevékenységének köszönhetően. A pozitív irányú elmozdulás azonban újabb kihívásokkal jár együtt, melynek fényében még világosabbá válnak mindazok a régebben és újonnan keletkezett problémák, amelyek megoldásához az alapítvány a maga szűkre szabott lehetőségei szerint hozzá kíván járulni.

Nincs hely itt arra, hogy számba vegyük ezeket a kihívásokat, csupán jelezni szeretnék néhányat: leszakadó, marginalizálódó és lehetőségeivel élni nem tudó térségek, az Európai Unióból áramló pénzforrások egyenlőtlen elosztása, bizalmatlanság és alacsony fokú együttműködési hajlandóság.

Ezekre a régi-új kihívásokra és lehetőségekre épülve készült el 2015-ben a Kárpátok Alapítvány öt évre szóló stratégiája. Ennek fókuszában a régió emberi és közösségi erőforrásainak fejlesztése, valamint a térség abszorbciós kapacitásának erősítése áll. A stratégia megvalósítását szervezetileg a Nemzetközi Kárpátok Alapítványi Hálózat négy tagjának önállósága és szoros együttműködése biztosítja. (Bővebben: www.carpathianfoundation.org)

Honlapunk a Kárpátok Alapítvány – Magyarország programjait mutatja be, számítva mindazokra, akik hozzá kívánnak járulni Észak-Kelet Magyarország, valamint a Kárpátok régió gazdasági, szociális és kulturális fejlődéséhez.

Köles Sándor portré

 

Köles Sándor

Kuratóriumi elnök

Kárpátok Alapítvány–Magyarország