Stratégiai célkitűzéseink

Helyi közösségek és civil szervezetek fenntartható fejlesztési kezdeményezéseinek támogatása;

Társadalmi szemléletformálás és hátrányos helyzetű térségek és közösségek támogatása

Hátrányos helyzetű fiatalok támogatása

Legfrissebb eseményeink, híreink

A Kárpátok Alapítvány pályázati úton történő adományozással, és hátrányos helyzetű vidéki térségek és közösségek támogatását előirányzó fejlesztési célú programok, projektek lebonyolításával, valamint ösztöndíjas támogatásokkal foglalkozik.

Ezúton is szeretnénk megköszönni az Expodom Kft-nek, hogy felajánlott a Kárpátok Alapítvány részére egy rendezvénysátrat.
Elkészült a 2019-es évről szóló éves jelentésünk, amelyben részletesen olvashattok programjainkról, tevékenységeinkről. Ezúton is köszönjük mindenkinek az együttműködést, és munkatársaink, önkénteseink, támogatóink áldozatos munkját.
Közel 5 millió forinttal támogatjuk 10 helyi civil partnerünk tevékenységét, annak érdekében, hogy a nyár folyamán is sikeresen végezhessék hátrányos helyzetű gyermekekkel és családjaikkal végzett fejlesztő, támogató munkájukat.
Szeretnénk nektek bemutatni azokat a helyi partnereinket, civil szervezeteket, akikkel immár több mint harmadik éve dolgozunk együtt az északkelet-magyarországi térségben a hátrányos helyzetű gyerekek koragyerekkori fejlesztése, hátránykompenzálása érdekében.
Szeretnénk bemutatni néhány olyan kezdeményezést, amelyek mintául szolgálhatnak a helyi társadalmi szerepvállalást, közösségi összetartást erősíteni szándékozó más közösségek, települések, civil szerveződések számára.
A Kárpátok Alapítvány kuratóriuma 2020. március 27-én újabb közel kétmillió forintos vissza nem térítendő pénzügyi támogatást ítélt meg 13 civil szervezet részére, amelyek hátrányos helyzetű gyermekek korai képességgondozásával foglalkoznak.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) létrehozta a COVID-19 Alapot, amely révén a WHO a világjárvány megelőzése érdekében vezeti és koordinálja a globális erőfeszítéseket, a felderítésében és az arra való reagálásban támogatja az érintett országokat.
2020. március 4-5-én olyan koragyerekkori területen dolgozó szakemberek részére szerveztünk képzést Egerben, akik az északkelet-magyarországi térségben dolgoznak hátrányos helyzetű közösségekben, családokkal, kisgyermekekkel.
2020 februárjában kassai testvér-szervezetünkkel, a Karpatska nadáciával egy új határon átívelő projekt megvalósításába kezdtünk, „Esélyt a hátrányos helyzetű gyerekeknek” címmel, célunk a szlovák-magyar határtérségben a koragyerekkori beavatkozások fejlesztése.

Köszöntő

A Kárpátok Alapítvány megalapítása óta gyökeresen megváltozott az a külső környezet, amely az Alapítvány létrehozását motiválta és küldetését meghatározta.

A Kárpátok régió öt országának – Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia, Ukrajna – határ menti térségeiben megerősödtek a civil szervezetek, az ötből négy ország térségi perifériális jellege oldódott az Európai Unióba történő belépéssel.

Javult az itt élő nemzetek és etnikai csoportok kapcsolata, nem kis részben a Kárpátok Alapítvány tevékenységének köszönhetően. A pozitív irányú elmozdulás azonban újabb kihívásokkal jár együtt, melynek fényében még világosabbá válnak mindazok a régebben és újonnan keletkezett problémák, amelyek megoldásához az alapítvány a maga szűkre szabott lehetőségei szerint hozzá kíván járulni.

Nincs hely itt arra, hogy számba vegyük ezeket a kihívásokat, csupán jelezni szeretnék néhányat: leszakadó, marginalizálódó és lehetőségeivel élni nem tudó térségek, az Európai Unióból áramló pénzforrások egyenlőtlen elosztása, bizalmatlanság és alacsony fokú együttműködési hajlandóság.

Ezekre a régi-új kihívásokra és lehetőségekre épülve készült el 2015-ben a Kárpátok Alapítvány öt évre szóló stratégiája. Ennek fókuszában a régió emberi és közösségi erőforrásainak fejlesztése, valamint a térség abszorbciós kapacitásának erősítése áll. A stratégia megvalósítását szervezetileg a Nemzetközi Kárpátok Alapítványi Hálózat négy tagjának önállósága és szoros együttműködése biztosítja. (Bővebben: www.carpathianfoundation.org)

Honlapunk a Kárpátok Alapítvány – Magyarország programjait mutatja be, számítva mindazokra, akik hozzá kívánnak járulni Észak-Kelet Magyarország, valamint a Kárpátok régió gazdasági, szociális és kulturális fejlődéséhez.

Köles Sándor portré

 

Köles Sándor

Kuratóriumi elnök

Kárpátok Alapítvány–Magyarország