Észak-magyarországi települések kisközösségeinek megerősítése, aktivizálása

A projekt a közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség, a karitatív munka előmozdításának és a civil társadalom megerősítésének megvalósítására, azon belül pedig a Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével elnevezésű és EFOP-1.3.5-16 kódszámú európai uniós támogatási program keretében valósul meg.

A támogatási program célkitűzései:

  • A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása vagy a már létező kisközösségek kapacitásainak és aktivitásának, szervező erejének fejlesztése, a kisközösségek szervezett programjai tárházának bővítése a társadalmi integráció és együttműködés területein;
  • Az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi/térségi szintű népszerűsítése konkrét önkéntes programok megvalósítása.
  • A társadalmi felelősségvállalás erősítése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, civil társadalom megerősítése, társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése.

A projekt megvalósítási ideje: 2017. május 1. – 2020. május 1. (3 év)

Az EFOP-1.3.5-16-2016-00915 azonosítószámú, „Észak-magyarországi települések kisközösségeinek megerősítése, aktivizálása ” című projekt célja, hogy aktivizálja, és önkéntes tevékenységek által fejlessze az észak-magyarországi régióban található (többnyire) hátrányos helyzetű (kis)települések és nagyobb települések hátrányosabb helyzetű településrészein élő közösségeit, valamint elősegítse a közösségek valamennyi tagjának aktivizálását és tevékeny együttműködését.

A projekt közvetlen célcsoportjába tartoznak a régió településeinek (kis)közösségei, melyeknek tagjai önkéntes tevékenységet valósítanak meg a projekt során, annak érdekében, hogy saját közösségeiket a közösség további tagjait bevonva fejlesszék. Az önkéntesek bevonása három turnusban valósul meg (15 közösség/év) a bevont településeken. Főként 14-35 év közötti fiatalok - különös figyelemmel a munkanélküli, pályakezdő fiatalokra-, illetve 60 év felettiek jelentkezésére számítunk, de semmilyen esélyegyenlőséget sértő kitételt nem teszünk.

A projektben évente legalább 9-15 kisközösséggel (formális: civil szervezet, intézmény égisze alatt működik, vagy nem-formális közösséggel) szeretne együttműködni az Alapítványunk. Az együttműködő szervezeteknek és intézményeknek lehetőségük van minden évben felülvizsgálniuk, hogy a következő évben is szeretnének-e együttműködni, a programban maradni, vagy kilépnek, és helyükre új szervezetek léphetnek be.

A pályázati kiírás alapján a projekt tevékenységei az alábbi módon épülnek fel:

Az önkéntesek toborzása nyílt felhívással történik az együttműködők segítségével.

A projekt elején, majd évente egyszer (összesen 3 alkalommal) szervezünk egy Projektindító találkozót, melyen a projektstáb tagjai, valamint az együttműködő szervezetek képviselői (1-3 fő/szervezet) vesznek részt, és megbeszélik a projekttel kapcsolatos feladatokat.

Az együttműködő szervezetek számára minden év elején tartunk egy 1 napos felkészítő tréninget, melynek témája az önkéntes menedzsment.

Az önkéntesek, kisközösségek felkészítése egy több alkalmas tréningsorozaton történik meg, melynek célja, hogy a résztvevők megismerjék az önkéntesség szerepét és fontosságát, megerősítve ezzel motivációjukat a közösségük fejlesztése érdekében. A tréning során felkészítjük a résztvevőket, hogy teljes körűen képesek legyenek olyan helyi programokat megtervezni és lebonyolítani, amelyek a helyi közösség igényeit, összetartozását, problémáinak közös megoldását, összefogását célozzák meg.

Mindezek érdekében a résztvevő közösségeknek úgy nevezett helyi mini projekteket kell kidolgozniuk és megvalósítaniuk. A mini projektekkel szembeni elvárás, hogy egy 7-8 alkalmas eseménysorozatból álljanak, és maguk a bevont közösségek valósítsák meg azt. Mindehhez stábunk és szakértőink nyújtanak módszertani segítséget, mentorálást, tanácsadást; illetve fedezzük a felmerülő, szükséges utazási, anyag- és eszköz költségeket.

Mindemellett szeretnénk a résztvevő közösségek közötti együttműködést is elősegíteni, így biztosítjuk, hogy a résztvevők legalább egy, a projektbe bevont másik közösség akcióját, eseményét is meg tudják látogatni. Továbbá a közösségekben szeretnénk elősegíteni, hogy úgynevezett „testvértelepülésekre”, „testvérközösségekre” találjanak egymásban, s szorosabban együttműködjenek „párokban” így segítve elő tanulásukat, fejlődésüket. 

Tervezzük, hogy a bevont önkéntesek és együttműködő szervezetek az évvégén közösen szerveznek egy nagyobb rendezvényt, melynek célja, hogy felhívják a figyelmet munkájuk eredményeire, valamint további közösségeket tudjanak bevonni, megmozgatni.

A legaktívabb résztvevők külföldi tanulmányúton is részt vehetnek, hogy megismerjenek olyan hátrányos helyzetű közösségeket, ahol kiemelkedő az összefogás, valamint megismerjék azokat a jó gyakorlatokat, melyeket később maguk is alkalmazhatnak.

A projekt megvalósítója és az együttműködő szervezetek, intézmények minden év végén megtartják a projekt év végi értékelését.

 

További információ kérhető:

Bata Boglárka

ügyvezető igazgató

boglarka.bata@cfoundation.org

+36-36-516-750

 

Vartik Melinda

projekt menedzser és pénzügyi vezető

melinda.vartik@cfoundation.org

+36-36-516-750

 

A projekt összköltségvetése 24. 996. 839 Ft

 

A projekt ez Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány társfinanszírozásával valósul meg.

 

 

Tartalom
Címkék