Az Alapítvány története

Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Ukrajna találkozási pontja a Kárpátok hegylánca és a Tisza völgye. A régióban tapasztalható nyelvi, vallási, etnikai különbözőségek ellenére számos hasonlóság jellemzi a közösségeket. A közös történelem és földrajz, a hasonló gazdasági fejlődés, és a gazdasági jólétre és integrációra való közös törekvések megteremtik a közös sors felismerését, és egymással történő együttműködésre ösztönöznek.

A Kárpátok Alapítvány története a Kelet-Nyugat Intézet (Institute for East-West Studies) által kezdeményezett helyi és regionális vezetők számára tartott találkozóra nyúlik vissza, melynek központi témája a határokon átívelő együttműködések ösztönzése és támogatása volt a Kárpátok hegyvidékén és a Tisza folyó völgyében. Az 1993-ban tartott találkozón az öt országból érkezett vezetők Magyarországon aláírták a Kárpátok Eurorégió létrehozásáról szóló nyilatkozatot, mely a kormányok közötti együttműködés mechanizmusát teremtette meg. Ez volt az első ilyen jellegű csoportosulás Közép- Kelet Európában. Kormányok közötti együttműködés támogatásának elkezdésével egyre nagyobb igény mutatkozott a Kárpátok Eurorégió szervezete számára egy koordinációs testület felállítására, melynek szerepe a civil szektoron keresztül a lakosság közötti együttműködés támogatása.

 

Miután az IEWS támogatást nyújtott a projekt megtervezésére és világossá vált, hogy van jövője egy helyi emberközeli szervezet (illetve szervezetek hálózatának) kialakítására a régióban, a Charles Stewart Mott Alapítvány több mint 4 millió dollár támogatást ítélt oda 5 éves időtartamra a szervezetek megalapítására. A Kárpátok Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy egy működő közösségi alapítványt teremt az állampolgári kezdeményezések támogatására a helyi önkormányzatokon és non-profit szervezeteken keresztül. Az ilyen típusú alapítvány fejlesztésének gondolata Kelet-Európában abból a hitből táplálkozik, hogy a demokrácia, a gazdasági fejlődés és a határokon átívelő együttműködés támogatása helyi és regionális szinten egy stabil és demokratikus Európa sarokköve.

A Kárpátok Alapítvány-Magyarország Magyarországon 2002-ben került bejegyzésre. 

 

Tagja a Nemzetközi Kárpátok Alapítványi Hálózatnak.

A Kárpátok Eurórégió fejlődését szolgáló Nemzetközi Kárpátok Alapítványi Hálózat négy, egymástól független alapítványból áll:

 

Kárpátok Alapítvány – Magyarország- www.karpatokalapitvany.hu

Fundacja Karpacka – Polska - www.fundacjakarpacka.org
Karpatská nadácia, Slovensko - www.karpatskanadacia.sk
Карпатський фонд – Україна, Ukraine – www.carpathianfoundation.org.ua