Programjaink

Stratégiai célunk:

A régió emberi erőforrásainak (személyek, szervezetek, közösségek) fejlesztése a leszakadó vidéki térségek, hátrányos helyzetű közösségek, kisebbségek fejlődésének érdekében, így közvetetten a szegénység és a társadalmi kirekesztettség csökkentése.

 Stratégiai célkitűzéseink: 

 - támogatjuk a helyi közösségek és civil szervezetek fenntartható fejlesztési kezdeményezéseit;

- törekszünk a vidéki térségek és közösségek leszakadásának, kirekesztettségének visszaszorítására a helyi fejlesztési kezdeményezések támogatása által;

- bátorítjuk és segítjük a helyi közösségeket a helyi problémák kezelésében és megoldásában; 

 - támogatjuk és fejlesztjük a szegénységben élő, hátrányos helyzetű és kirekesztett emberekkel foglalkozó szervezeteket annak érdekében, hogy az általuk képviselt emberek érdekérvényesítési képessége erősödjön, hatékonyabban tudjanak beleszólni a velük kapcsolatos döntéshozatalba, amely által a társadalom teljes jogú tagjaivá válnak;

- erősítjük a társadalmi szemléletformálást legfőképpen az önkéntesség gyakorlatának terjesztése és a hátrányos helyzetű fiatalok esélyeinek növelése által;

- ösztönözzük a határokon átívelő együttműködéseket, a Kárpátok régió országaiban élő emberek ismeretátadását, tapasztalatcseréjét és jó gyakorlatainak bemutatását, elterjesztését.

- erősítjük a magyarországi adományozási hajlandóságot jó példák, mintaprojektek kidolgozásával, bemutatásával, támogatásával.

- támogatjuk a kulturális és természeti örökség értékeinek ápolását és hasznosítását illetve a multikulturalizmus népszerűsítését.

 

Alapítványunk programjai jelenleg az alábbi fő célkitűzések mentén valósulnak meg:  

- helyi közösségek és civil szervezetek fenntartható fejlesztési kezdeményezéseinek támogatása; 

- társadalmi szemléletformálás és hátrányos helyzetű térségek és közösségek támogatása;  

 - hátrányos helyzetű fiatalok támogatása.