Az Alpoktól a Kárpátokig projekt

 

 

2023.áprilisában új projektet indított a Kárpátok Alapítvány – Magyarország, "Az Alpoktól a Kárpátokig - a közép-európai hegyvidéki területek fenntartható fejlődését szolgáló kormányzati modellek megerősítése" címmel az Európai Regionális Fejlesztési Alap Interreg Közép-Európa Program 2021-2027 támogatásával.

 

A projektben tovább folytatva az eddigi szakmai munkát, 2024.január 16-án egy úgynevezett Stakeholder Meeting-et tartottunk online 5 ország civil szervezeti képviselőivel és a projekt nemzetközi szakértőivel, ahol az együttműködőket (stakeholdereket) tájékoztattuk a projekt előrehaladásáról a korábbi releváns projektjeinkről, a projektnek a Kárpátok régióra vonatkozó stratégiájáról és cselekvési tervéről. Az Alpoktól a Kárpátokig projektben a Kárpátok Alapítvány feladata a Kárpátok Civil Társadalmi Platform fejlesztése, amelynek célja a határokon átnyúló együttműködési hálózat bővítése és működtetése a vidéki civil szervezetek és más, esélyegyenlőségi célcsoportokkal (fiatalok, szegénységben élők, kirekesztett romák, fogyatékkal élők stb.) foglalkozó szervezetek közötti együttműködés támogatása és hatékonyságának növelése érdekében.

https://www.karpatokalapitvany.hu/kárpátok-térségének-civil-platformja

 

A projekt keretében a projektpartnerek négy cselekvési tervet dolgoznak ki

1.       A Kárpátokban a fenntartható turizmus fejlesztésére vonatkozó cselekvési terv kidolgozása Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Románia között különös tekintettel a lengyel-szlovák határ menti régióra, ahol a határon átnyúló funkcionális területeket fogják tesztelni.

2.       A jövőbeli „Alpesi Gyöngyök” cselekvési terv az alpesi régió hét országából négyben, azaz Ausztriában, Németországban, Olaszországban és Szlovéniában valósítják meg.

3.       A regionális termékek és turisztikai szolgáltatások terén a Szudétákban a köz- és magánszféra együttműködésére vonatkozó cselekvési terv a Szudéta-hegység régió cseh és lengyel részén kerül végrehajtásra.

 

4.       A Kárpátokban a polgárok döntéshozatali folyamatokba való bevonására vonatkozó cselekvési terv célja, hogy elősegítse a civil társadalmi szervezetek együttműködését az egész Kárpátok régiójában (hét ország, nevezetesen Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Ukrajna, Csehország és Szerbia közös régiója). Egyértelműen egy új irányítási struktúra létrehozására összpontosít, amely megkönnyíti a Kárpátok tágabb régiójában a civil szervezeteinek együttműködését lehetővé téve az állampolgárok részvételét a határmenti térséggel kapcsolatos régió közi döntéshozatalban.  

További információ a projektről:

https://karpatokalapitvany.hu/alpoktolakarpatokig

 

A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.