A Kárpátok térségének civil platformja

 

A Kárpátok térségének civil platformja

 • A társadalmi inklúziót támogató civil szervezetek határon átívelő együttműködési platformja

Háttér:

A Kárpátok régió, öt ország: Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, és Ukrajna, találkozási pontja Közép-Európa hegyvidéke, amelynek középpontja a Kárpátok hegylánca és a Tisza völgye. A térségek jellemzője minden országban a gazdasági elmaradottság, alulfejlettség, a periferiális elhelyezkedés, a gyenge infrastruktúra; illetve hasonlóság ezekben az országokban a nyelvi, vallási, etnikai sokszínűség, a történelem és a gazdag kulturális és természeti örökség, változatos erőforrások is.

A társadalmi problémák is azonosak, vagy hasonlóak, úgy, mint az egyre növekvő szegénység és a hátrányos helyzetű rétegek fokozódó társadalmi kirekesztettsége, a szegénység stigmatizálása. A civil társadalom – mely e kihívásokra hivatott reagálni - azonban még mindig gyenge, a civil szervezetek sajnos – elsősorban finanszírozási nehézségeik, gyenge helyi támogatottságuk, infrastrukturális gondjaik miatt és fejlődési lehetőségeik híján - nem rendelkeznek hathatós eszközökkel a szegénység és kirekesztettség felszámolásához.

A projekt célja:

A projekt célja egy határon átívelő együttműködési hálózat létrehozása, az esélyegyenlőségi célcsoportokkal (szegénységben élő, kirekesztett, romák, fogyatékkal élők, stb.) foglalkozó vidéki civil szervezetek együttműködésének támogatása és hatékonyságuk növelése érdekében.

További cél a civil szektor társadalomban betöltött súlyának erősítése, a szervezetek kapacitásainak bővítése egy hálózatosodást, tapasztalat- és tudás-, valamint jó gyakorlatok cseréjét szolgáló együttműködési platform kialakítása révén. 

A projekt időtartama: 2018. március 26. – 2019. szeptember 25. (18 hónap)

Fő tevékenységek:

 • Projektindító találkozó
 • Résztvevők meghívása, bevonása minden országban
 • Workshopok lebonyolítása minden országban annak érdekében, hogy a létrejöjjenek a civil együttműködési platformok
 • Interregionális workshop a tapasztalatok megosztása érdekében
 • Workshopok lebonyolítása minden országban további civil szervezetek bevonása érdekében
 • Szervezetfejlesztés (mentorálás és mini projektek megvalósítása révén)
 • Kapacitásfejlesztő tréningek
 • Záró konferencia és határon átívelő együttműködési hálózat létrehozása
 • Virtuális civil platform létrehozása
 • Végső értékelés és záró találkozó
 • Folyamatos média megjelenés és kommunikációs tevékenységek

A projekt megvalósítói:

Kárpátok Alapítvány-Magyarország www.karpatokalapitvany.hu

ETP Szlovákia www.etp.sk

Kárpátok Alapítvány-Ukrajna http://carpathianfoundation.org.ua/

Kárpátok Kapuja Alapítvány (Lengyelország)  www.bramakarpat.pl

További információ:

További információért, kérjük, keresse Bata Boglárkát (a Kárpátok Alapítvány-Magyarország ügyvezető igazgatóját) a boglarka.bata@cfoundation.org e-mail címen vagy a +36-36-516-750 telefonszámon.

Köszönetnyilvánítás

A projekt sikeres megvalósítását a Nemzetközi Visegrádi Alap (www.visegradfund.org), Hollandia Külügymisztériuma (www.minbuza.nl), a  Robert Bosch Stiftung, és a Nyílt Társadalom Alapítványok OSIFE programjával együttműködésben a Foundation Open Society Institute támogatja.

A támogatást ezúton is hálásan köszönjük.

donorslogo