Gyakori kérdések a TGE működéséről

1. Mi a TGE?

A TGE hálózatát 1999-ben hozta létre számos európai alapítvány és egyesület annak érdekében, hogy a határokon átívelő adományozás, filantrópia leghatékonyabb megvalósulását támogassák Európán.

2. Miért válassza a TGE-t?

A TGE azért jelent különleges lehetőséget az adományozóknak, mert amellett, hogy biztonságosan zajlik az adományozás az európai határokon átívelően, az adományozó a lakhely szerinti országa adókedvezményeit élvezheti.

3. Mely országok tagjai a TGE-nek?

A TGE hálózat jelenleg 19 országot foglal magába: Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Franciaország, Németország, Magyarország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, az Egyesült Királyság és Svájc.

A hálózat folyamatosan bővül, és szívesen várja azoknak az országoknak a csatlakozását, amelyek még nem tagjai.

4. Milyen előnyöket biztosít a TGE az adományozottnak?

Biztonságos és adókedvezményes határokon átívelő adományozói keret biztosításával a TGE hidat épít az Ön szervezete és a leendő külföldi adományozói között. A TGE-nek köszönhetően adómentes támogatásokban, adományokban részesülnek, részesülhetnek külföldi adományozóktól (hazájuktól távol élő/dolgozó emberektől, vagy olyan globális partnerektől, mint a multinacionális vállalatok).

FONTOS, hogy a TGE hálózat nem gyűjt pénzt szervezetek nevében, de segíti a Hálózatba bejelentkezett nonprofit szervezeteket abban, hogy a lehető leghatékonyabban végezhessék adománygyűjtő tevékenységüket Európában.

Azaz a TGE egy olyan lehetőség a nonprofit szervezetek számára, hogy legális adományozói struktúrát hozzanak létre minden olyan európai országgal, ahol az adományozóik megtalálhatóak.

5. Hogy működik a TGE?

Két szituáció lehetséges:

  • egy adományozó adományt szeretne küldeni egy olyan nonprofit szervezetnek, amelynek székhelye egy, a saját országától eltérő európai országban van, vagy
  • egy nonprofit szervezet potenciális adományozókkal rendelkezik egy másik európai országban és szeretné megszólítani őket, számukra az adókedvezményes adományozást biztosítani.

RÉSZLETESEN

(a) Hogyan tudok adományozni egy olyan nonprofit szervezet számára, amely egy másik európai országban tevékenykedik, és amely ország a TGE hálózat tagja?

> Első lépés – kapcsolat a kedvezményezett szervezettel:

Az első és legfontosabb lépés, hogy az adományozónak kapcsolatba kell lépnie az adományát fogadó nonprofit szervezettel annak érdekében, hogy megbizonyodhasson arról, hogy a szervezet tagja-e a TGE kedvezményezetti hálózatának.

> Második és harmadik lépés – A szervezet csatlakozása a TGE kedvezményezetti hálózatához:

Ha az adományt fogadó szervezet még nem tagja a TGE kedvezményezetti hálózatának, teljesítenie kell a jelentkezési folyamatot (lásd 6. kérdés)

> Negyedik lépés – Adomány banki átutalással:

Az adományozónak kapcsolatba kell lépnie a saját országában működő TGE partnerrel, amely összegyűjti számára az adomány banki utalással történő folyamatáról szóló szükséges információkat.

Az adományozónak meg kell bizonyosodnia, hogy az átutalási megbízás tartalmazza (i) egyrészt az adományozó nevét, (ii) másrészt az adományozó tartózkodási helyét, címét (annak érdekében, hogy megkapja az adományról az igazolást, amely szükséges az adókedvezmény érvényesítéséhez),  és (iii) szükséges továbbá a kedvezményezett szervezet neve.

> Ötödik lépés – Az adomány átadása

Az adomány megérkezését követően, valamint a felek közötti megállapodást követően, a TGE partner gondoskodik arról, hogy az adomány a kezelési költségek levonását követően eljusson a támogatott szervezethez.

> Hatodik lépés – Igazolás az adományról:

Az adományozást követő év januárjában (vagy akár korábban, amennyiben az adományozó kérelmezi), az adományozó igazolást kap az adományáról, amely tartalmazza az adóbevalláshoz szükséges részleteket annak érdekében, hogy az adományozó érvényesíteni tudja a hazai jogszabályoknak megfelelő adókedvezményeit.

(b) Hogyan tud egy európai szervezet kedvezményes adózású adományokat fogadni olyan adományozóktól, amelyeknek székhelye a saját országától eltérő, azaz egy másik európai országban van, amely ország a TGE hálózat tagja?

> Első lépés – A szervezet kapcsolódása a TGE kedvezményezetti hálózatához

Ha az adományt fogadó szervezet nem tagja még a TGE kedvezményezetti hálózatának, teljesítenie kell a jelentkezési folyamatot (lásd 6. kérdés)

> Második lépés – Egyéb, kapcsolódó TGE tag figyelmeztetése:

Amennyiben az adományt fogadó szervezet elfogadásra kerül a kedvezményezettek között, a TGE partnerek informálják erről egymást. Azaz, a szervezet adományokat fogadhat a hálózaton keresztül. A vonatkozó banki részletekről a szervezetek információt nyújtanak egymásról minden országban azért, hogy el lehessen kezdeni a kommunikációt az adományozókkal.

> Harmadik lépés – Az adomány eljutása

Minden TGE partner egyeztetett időpontban juttatja el az adományi összeget, a kezelési költség levonásával a szervezet számára, valamint az adományozók listájával együtt.

> Negyedik lépés – Igazolás az adományról:

A TGE partner szervezete kiállítja az adományról szóló igazolást és elküldi az adományozók részére. Az igazolás az adományozó országában működő törvényekhez igazodik.

6. Hogyan részesülhet egy nonprofit szervezet a TGE hálózat adta előnyökben?

(a) Jelentkezés

Bármely törvényesen elismert közérdekű, közhasznú nonprofit szervezetnek, amely szeretne részesülni adományokból a TGE hálózatán keresztül ki kell töltenie egy jelentkezési lapot és eljuttatni az országában székelő TGE partner alapítvány számára.

  • Csatlakozás

A jelentkező szervezetek által benyújtott dokumentumok az adott ország TGE partner alapítványa által vizsgálat alá kerülnek. Amennyiben a szervezet csatlakozása elfogadásra kerül, a TGE partner szervezete továbbítja jóváhagyásra a dokumentumot annak a TGE partner szervezetnek, amelyet a jelentkező szervezet a TGE Adomány Jogosultsági Jelentkezési Lapon szerepeltet. Összességében, a folyamat maximum 2-4 hét alatt megy végbe attól függően, hány országot érint a procedúra.

7. Milyen típusú adományok bonyolíthatók a TGE-n keresztül?

Jelenleg a TGE hálózat kizárólag pénzügyi adományokkal foglalkozik. Természetbeni adományok, beleértve ingóságok és ingatlan adományát, nem fogadhatók.

8. Milyen kezelési költsége van a hálózatnak?

A TGE hálózat 5%-ot visszatart az adományból a TGE fejlesztése és finanszírozása érdekében, és azon tevékenységekre fordítja, mellyel új partnereket kíván becsatlakoztatni annak érdekében, hogy növelje az adókedvezménnyel járó adományozási folyamat népszerűségét minden EU tagállamban, összegyűjti és közli a releváns információkat a szereplőknek ebben a fontos határokon átívelő adományozási folyamatban.

A hozzájárulás értéke 5 % €100,000 összegig (vagy az ennek megfelelő összeg más valutában) és további 1% ezen összegen felüli összeg esetén. Az összeg levonásra kerül, és maximum €15,000 lehet, függetlenül az adományozásra szánt további összegtől.

9. Létezik minimum adományozói összeg?

A legtöbb országban, nincs minimum adományozási összeg. Habár néhány partner jelezte kikötését a minimum összeget illetően, ez az összeg a különböző országokban eltérő, ezért azt ajánljuk, hogy lépjen közvetlen kapcsolatba a releváns TGE partnerrel.

További információ kérhető:

TGE@cfoundation.org

Tartalom
Címkék