RomaNet Program - további terveink

További terveink:

  • Ösztönözzük a roma szervezeteket és közösségeket, hogy keressék más közösségekkel a kapcsolatot, osszák meg másokkal tapasztalataikat, problémáikat és megoldási javaslataikat,
  • erősítjük a már létező hálózatot,
  • fejlesztjük a programba bevont roma civil szervezetek együttműködését,
  • továbbképzési lehetőséget biztosítsunk a roma társadalom fejlődéséért, az esélyegyenlőségi feltételek megteremtéséért aktívan tenni akaró roma nonprofit szervezetek számára.

vissza

Tartalom