1 2 3 4

Vízi és falusi turizmus határok nélkül

A Falusi Turizmus Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete és a SOSNA Polgári Társulat (Szlovákia) 2006 áprilisa és 2007 júniusa között valósította meg a ’Vízi- és falusi turizmus határok nélkül’ elnevezésű projektjét - az INTERREG III A Közösségi Kezdeményezés Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program keretén belül, a Kárpátok Alapítvány-Magyarország BRIDGE programjának támogatásával.

A projekt kihasználva a térség turisztikai adottságait a Felső-Tisza és a Bodrog térségében valósult meg. Itt nagy szükség van a megélhetési források diverzifikációjára, és a vízi - és falusi turizmus jelentősége egyre inkább erőteljesebbé válik.

Ugyanakkor a turizmusban rejlő potenciál kihasználásának számos jelentős akadálya van a térségben. A tőkehiány és a még mindig messze nem elég erős térségi marketing mellett az egyik legfontosabb akadályozó tényező a közelmúltig éppen a határ nehéz átjárhatóságából adódó problémák és a vízi turizmus konszenzusos stratégiájának hiánya, az egyes szektorok szereplői (turisztikában érdekelt szervezetek, önkormányzatok, kormányzati szervek, Nemzeti Park, stb.) közötti párbeszéd elégtelensége. Jelentősebb anyagi ráfordításokra is szükség van a térségben, de nagyon sokat segít a határ különböző oldalain élők, és a különböző prioritásokat szem előtt tartó döntéshozók közötti konszenzus megteremtése, és a közös cselekvés elindítása.

Ezen akadályok feloldását célozta a projekt. Ezek tükrében kicsit bővebben kifejtve több távlati és rövid időn belül is megvalósuló célkitűzést is megfogalmaztak a projekt kidolgozói:

- A térségben élő emberek életkörülményeinek javítása.

- A természeti környezet, mint gazdasági erőforrás - károsodás nélküli - fenntartható hasznosítása.

- A határon átívelő üzleti együttműködések – a fenntartható turizmus eszközeivel való – támogatása.

- Az érdekelt szervezetek (vállalkozások, non-profit szervezetek, állami szervek, önkormányzatok) közötti hosszú távon fenntartható együttműködési hálózat kialakítása, a köz- és magánszféra partnerségének előmozdítását a vízi turizmus fellendítése érdekében.

- A vízi turizmus területén egységesen alkalmazható minőség-biztosítási rendszer létrehozása (szállás- és táborhelyek minőségi követelményeinek meghatározása).

- A Felső-Tisza-Bodrog, mint turisztikai célpont népszerűsítését (turisztikai információs jelzőrendszer megtervezése, marketing stratégia kidolgozása).

A projekt megvalósítása során ezen célkitűzések sorra megvalósultak. Kialakult egy a hosszú távú együttműködést biztosító partnerségi hálózat a határrégió vízi és falusi turizmusban érdekelt és érintett szervezetei és szereplői között. A hatásos információ megosztásnak, s az erre épülő közös munkának több, azonnal jelentkező hatása is megmutatkozott. Megnőtt a térség turisztikai vonzereje, a térség turizmusban érdekelt vállalkozásai többletjövedelemhez jutottak. Ugyanakkor ez a töbletforrás a térség falusi és vízi turizmus fejlesztését szolgálva elősegítette a természeti és népművészeti értékek jelentőségének kihangsúlyozását, ami további turisztikai potenciált adott a térségnek. A turizmus fejlesztése és a turizmusnak alapot képező térség védelme közötti egyensúlyt hivatott biztosítani a közösen kialakított egységes minőségbiztosítási rendszer, aminek révén a környezetvédelem szempontjai teljes mértékben érvényesülnek. A határokon atnyúló víz- és környezetvédelem is nagyobb hangsúlyt kap, hiszen a helyi szintű fenntartható fejlódés alapja a hosszú távon biztosítandó környezeti egyensúly, amely csak a térség megóvásának határok nélküli összefogásából táplálkozhat. Ezen gondolatok a tettekben is megjelentek.

Elkészült egy felmérés a Felső Tisza és Bodrog vidéke környezeti állapotáról (állapotfelmérés, helyzetelemzés, SWOT elemzés). Ennek alapján készítették el a térség marketing stratégiáját, a szálláshelyek minőségbiztosítási irányelveinek kidolgozását, a térség szálláshelyeinek minősítése és az egységes turisztikai jelzésrendszert. Mindezek a nyilvánosság felé is tárgyiasultak is egy 4 nyelven és 10000-es példányszámban kinyomtatott vízi turizmus térképben és egy 3 nyelven és 6000-es példányszámban elkészített promóciós borsúrában.

További figyelemfelkeltő eseményként elindult egy mintatúra (sétahajókázás) is Bodrogszerdahely-Tokaj útvonalon a Bodrogon a nyilvánosság bevonásával, amely során a résztvevők megismerhették a térség természeti értékeit. (A határon átnyúló programhoz tartozott egy figyelemfelkeltő akció, amely a térség szépségeinek bemutatásához kapcsolódva a további tennivalókra is próbált rávilágítani. A hajóval egyidejűleg elindult egy PET flakonokból felépített tutajt, amely továbbítja a gyerekek folyót érintő kívánságait. A tutaj kajakok, kishajók és a partról kerékpárosok kíséretében halad végig a folyón.)

Tokajban került sor a záró munkatalálkozóra, de ekkorra már nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem a közös munka, csak a „Vízi- és falusi turizmus határok nélkül” projekt zárása lesz. A projekt a Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Programban, az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósult meg.