1 2 3 4

Hagyományokra építő képzési és foglalkoztatási program Szanticskán

A Szanticskai Alkotók Egyesülete az Észak-Magyarországi Regionális Munkaerõfejlesztési és Átképző Központtal és a Kárpátok Alapítvány – Magyarországgal partnerségben 2005-2006-ban valósította meg a “Hagyományokra építő képzési és foglalkoztatási program Szanticskán” elnevezésű programját.

A projekt a Cserehát halmozottan hátrányos térségében, a Szikszói kistérségben, az ország legkisebb települése, Szanticska körzetében élő, tartósan munkanélküli emberek munkaerő-piacra való visszasegítését célozta, szem előtt tartva ugyanakkor a térség fenntartható fejlődésének szempontjait.

A Szanticskai Alkotók Egyesülete (SZAKE) már több mint 15 éve dolgozik Szanticska és környékének fenntartható fejlesztéséért. Ezen munka betetőzéseként, a BRIDGE Program eredményeképpen sikerült a kihalás szélére érkezett falut új életre kelteni, a falusi turizmus- és a kézműves programok révén bekapcsolni az ország gazdasági vérkeringésébe, munkahelyeket teremteni helyi szinten és megállítani, sőt, megfordítani az elvándorlást.

A projekt során egy 3 hónapos előkészítő szakaszt követően 13 hónapos, foglalkoztatással egybekötött elméleti-gyakorlati képzést szerveztünk a halmozottan hátrányos munkanélküli ember számára asztalos és szőnyegszövő szakmákban. Az oktatást – a helyi hagyományok felhasználásával és helyi mesterek bevonásával a gyakorlati képzésbe - az Észak-Magyarországi Regionális Munkaerõfejlesztési és Átképző Központ (ÉRÁK) végezte. A képzésben résztvevők foglalkoztatásáért a pályázó Szanticskai Alkotók Egyesülete volt a felelős. (A képzés hatékonyságát az alternatív munkaerő piaci képzés keretében a résztvevőknek nyújtott pszichoszociális támogatás is biztosította.) A SZAKE az oktatás végeztével 6 hónapra alkalmazásba vette a kiképzett szakembereket.

A konzorcium harmadik tagja, a Kárpátok Alapítvány – Magyarország többek között a projekt minőség biztosításáért is felelt, továbbá jelentős (4.000.000 Ft) önerőt is biztosított készpénzben a projekt végrehajtásához, ami a projekt finanszírozhatóságát és fenntarthatóságát biztosította.

A program eredményei:

Több szinten is megvalósult a térség fejlesztésére, az ott élők munkaerő-piaci esélyeinek növelésére, a hagyományok, a kultúra, a kulturális örökség megőrzésére, továbbörökítésére irányuló erőfeszítés.

A megvalósult projekt által sikerült a térség halmozottan hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli, túlnyomórészt roma származású embereit megszólítani, szakképesítéshez juttatni, s mindezek hatásaként újra bekapcsolni a munka világába. Emellett jelentősen javult pszichoszociális helyzetük, és a helyi társadalomban való elfogadottságuk, beágyazottságuk is nagymértékben emelkedett. A projektben nem csak ezeknek a nehéz helyzetű embereknek sikerült a lehetőségeit bővíteni.

A térség kézműves hagyományainak ápolói, s az általuk képviselt évszázados gyökerekkel bíró, ám a projekt megvalósulásáig haldokló szellemi örökség is megerősödött a képzésbe való bevonásukkal. Az pusztuló hagyományok feltámasztására indított kezdeményezés is elérte célját, számos jól képzett, a régi (ám piacképes) mesterségeket bíró mester indult útjára terjesztve – nem csak a jövő, de a jelen számára is – a kulturális örökség ezen formáit.

A projekt fenntarthatóságát bizonyítja, hogy a résztvevők 2006-ban egy KHT létrehozásával újabb támaszt adtak a kifutóban lévő projektnek, így biztosítva a projektbe bevont munkavállalók hosszú távú munkaerő-piaci biztonságának fenntartását, az esélyt kapott emberek életetminőségének fokozatos javulását. A projektet 2006-ban a Nemzeti Fejlesztési Hivatal Esélyegyenlőségi Nívódíjjal jutalmazta. A projekt a HEFOP 2.3.1 kiírás és BRIDGE programunk támogatásával valósult meg.