1 2 3 4

NYÍLT LEVÉL

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felé.

NYÍLT LEVÉL

Dr. Vági Márton
Elnök
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Varga István
Miniszter
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

Dr. Herczog László
Miniszter
Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr!

Alulírott, a közösségek és a civil társadalom fejlesztéséért dolgozó szervezetek megdöbbenéssel, értetlenséggel és felháborodással értesültünk az NFÜ honlapján 2009. szeptember 15-i dátummal megjelent közleményről, amelynek értelmében a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Közösségi kezdeményezések, programok támogatása” (TÁMOP-5.5.1.) című pályázati felhívását indoklás nélkül és határozatlan időre felfüggesztik, éppen a beadási határidő napján!

Véleményünk szerint ez a lépés nemcsak, hogy rendkívül méltánytalan a felhívásra pályázó szervezetekkel szemben, de alapjaiban veszélybe sodorja a konstrukció egész megvalósítását és sikerét.
A TÁMOP-5.5.1. konstrukció az uniós támogatások között Magyarországon elsőként alkalmazná a közvetett támogatás (global grant) eljárásrendet, amelyet civil szervezetek már régóta szorgalmaztak. Ennek lényege, hogy a kisebb összegű támogatások szétosztásával az NFÜ külső (pályázati úton kiválasztott) közvetítő szervezetet bíz meg a rugalmasabb és gyorsabb lebonyolítás érdekében. Már az eljárásrend és a pályázati felhívás elkészítése is sokáig elhúzódott, több éves előkészítő munka eredményeként született meg. E folyamatban a hazai civil szektort jól ismerő, adományozásban és pályáztatásban jártas szervezetek – egyebek mellett e levél aláíró is – tevékenyen részt vettek.

A június végén közzétett (a közvetítő szervezet kiválasztására irányuló) felhívás általános célkitűzése a magyar társadalom egyik legsúlyosabb problémájának megoldásához járulhatna hozzá: a közösség- és bizalomhiány leküzdéséhez, a társadalmi önszerveződés és az aktív állampolgárság erősítéséhez. Ráadásul egy olyan időszakban, amikor a költségvetési források szűkössége (pl. a Nemzeti Civil Alapprogram forrásainak csökkenése) miatt a civil szervezetek és közösségek amúgy is egyre kevesebb támogatásban részesülnek, és így egyre kevésbé lesznek képesek társadalmi szerepük, küldetésük betöltésére. Ezt ellensúlyozhatnák némileg a TÁMOP-5.5.1. által nyújtott lehetőségek.

Ebben a helyzetben a pályázati eljárás bármilyen további halasztása vagy új eljárás indítása végzetes csúszáshoz vezet, hiszen az uniós szabályok miatt a TÁMOP-5.5.1.-re allokált forrásokat 2011 végéig mindenképpen ki kell fizetni. E korlát miatt már a most felfüggesztett pályázati felhívás is igen szűkös határidőket szabott, különösen a közösségi akciók, programok tényleges kidolgozása és végrehajtása (kb. 8-10 hónap) tekintetében. Ennek bármilyen további csökkentése egyszerűen értelmetlenné teszi a program meghirdetését, hiszen a pályázó civil szervezetnek nem maradna ideje a forrás „értelmes” elköltésére, sikeres és eredményes programok kivitelezésére.

Mindezért nyomatékosan követeljük a pályázat felfüggesztésének nyilvános indoklását, a döntés azonnali eltörlését, és a beadási határidőre beérkezett pályamunkák elbírálásának folytatását, a felhívásban meghatározott ütemterv szerint!

Tisztelettel:

Budapest, 2009. szeptember 17.

Móra Veronika
Igazgató
Ökotárs Alapítvány

Csongor Anna
Igazgató
Autonómia Alapítvány

Bata Boglárka
Igazgató
Kárpátok Alapítvány - Magyarország

Pálvölgyi Péter
Igazgató
Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány - Demnet

Bényei Andrásné
Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége
Civil Foglalkoztatási Műhely

Péterfi Ferenc
Elnök
Közösségfejlesztők Egyesülete

Giczey Péter
SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel
Fejlesztéséért

Tartalom: