„Lépj pályára!”- Civilek a fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek növeléséért

                                                                                                                                                       A  „Lépj pályára!” (HUSK/1101/1.6.2/0107) projekt a Kárpátok Alapítvány-Magyarország és partnere, a  Karpatská nadácia kezdeményezésére született meg, és a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (www.husk-cbc.eu/hu) keretén belül valósul meg. A program az Európai Unió támogatásával a magyar-szlovák határ menti térségek közös fejlesztését célozza meg.

Időtartama: 2012. október 1. – 2013. szeptember 30.

A projekt átfogó célja: Az észak-kelet magyarországi és kelet-szlovákiai térség gazdasági növekedéséhez és versenyképességének javításához, a 30 év alatti fiatal, főként kvalifikált, de hátrányos helyzető munkavállalók munkaerő-piaci esélyeinek növelése által járuljon hozzá. A projekt konkrét célja, hogy a határtérségben élő, a projektben részt vevő fiatalok (18-30 év) munkaerő-piaci helyzetét olyan konkrét tapasztalatszerzés (szakmai gyakorlat) biztosítása révén javítsa, amely egyrészt védett környezetben (civil szervezeteknél, mentorok biztosításával) valósul meg, másrészt a résztvevők sikeres munkaerő-piaci boldogulásához szükséges kulcskompetenciáit, készségeit, kapcsolati tőkéjét fejleszti.

A projekt célkitűzései és főbb tevékenységei (párhuzamosan valósulnak meg a két országban):

- a 10-10 fiatal (20 fő) gyakorlati, munkavállaláshoz szükséges kompetenciáinak fejlesztése, a meglévő tudásuk elmélyítése a non-profit szektort illetően;

- a 10-10 civil szervezet (20 szervezet) foglalkoztatási kapacitásának fejlesztése a gyakornoki alkalmazás meghonosítása által;

- egy civil hálózat kialakítása, mely fiatalokkal és a fiatalok munkanélküliségének kezelésével foglalkozik, s legjobb gyakorlataik összegyűjtése és terjesztése;

- továbbá cél felhívni a nemzeti, regionális és helyi (köz)intézmények figyelmét, a probléma helyi szinten való kezelésének fontosságára, az intézkedések összeegyeztetésének, a szektorok közötti párbeszéd jelentőségére, illetve az érintett civil szervezetek jó gyakorlataira,

- a fiatalok, civil szervezetek és egyéb résztvevők határon átívelő kapcsolatépítése, főként a politika által generált szlovák-magyar feszültséggel teli viszonyok oldása érdekében.

2013. január-február: program meghirdetése a hallgatók és civil szervezetek körében, a résztvevő 10 szervezet és  a 10 fiatal kiválasztása

2013. március: 1-1 napos műhelymunka lebonyolítása a határ mindkét oldalán: hallgatók és civil szervezetek felkészítése a gyakornokságra

2013. április: nyitókonferencia Egerben

2013. április - május:
Gyakornoki munka letöltése civil szervezeteknél (a gyakornokság ideje alatt a fiatalok bepillantanak a civil szervezetek életébe, munkatapasztalatot és jó referenciát szereznek, mely segíti őket a későbbi elhelyezkedésben)

2013. május: 2 napos jó gyakorlat-látogatás és tapasztalatcsere a gyakornokságról a szlovákiai és magyarországi fiatalok és civil szervezetek részvételével Egerben

2013. június: ’Válaszok a fiatalok munkanélküliségére’- két napos Civil Expo és konferencia Kassán a gyakornokok, civil szervezetek, döntéshozók, országos munkanélküliséggel és oktatással foglalkozó intézmények, szakértők részvételével

Egy közös ajánlás elkészítése .

2013.július-augusztus: projektkiadvány szerkesztése, honlapfejlesztés

2013.szeptember: az elkészült  kiadvány eljuttatása a célcsoportnak, releváns hatóságoknak;projektzárás

Tartalom
Csatolmány Méret
x20116_lepjpalyara_magyar.pdf 1.9 MB