Az összefogás ereje- Mit teszünk a közösségek összetartásáért?

Az összefogás ereje - Mit teszünk a közösségek összetartásáért?

 

2017. május 1-jén indítottuk el az „Észak-magyarországi települések kisközösségeinek megerősítése, aktivizálása” elnevezésű projektünket, amelynek keretében évente 15-17 civil szervezettel, kisközösséggel működtünk együtt az északkelet-magyarországi térségben.

Az együttműködő közösségek részére számos workshopot, találkozót szerveztünk, amelyek által megismerték egymást, illetve az önkéntesség fogalmát, törvényi kereteit, az önkéntesek toborzásának, bevonásának, menedzselésének, értékelésének folyamatát.

A résztvevők egy három napos képzés alkalmával elsajátíthatták, hogyan mérjék fel helyben a közösségüket érintő főbb kihívásokat, problémákat, és azok megoldása érekében, milyen módon szervezzék meg magukat, tervezzenek a helyi összefogásra alapuló megoldásokat, úgy nevezett mini-projektek formájában.

Együttműködő partnereinek évente közel 30-40 rendezvényt, közösségi megmozdulást, akciót terveztek és valósítottak meg mentoraik szakmai támogatása, és Alapítványunk kis összegű támogatásának köszönhetően.

Szeretnénk most bemutatni néhány ilyen kezdeményezést, amelyek mintául szolgálhatnak a helyi társadalmi szerepvállalást, közösségi összetartást erősíteni szándékozó más közösségek, települések, civil szerveződések számára.

Fogadjátok szeretettel a projektről szóló kiadványunkat!