Pályázati Felhívás - A LEGJOBB VIDÉKI KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA A FELZÁRKÓZÁS ÉRDEKÉBEN

Pályázati felhívás

A LEGJOBB VIDÉKI KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA A FELZÁRKÓZÁS ÉRDEKÉBEN

A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy partnerségi, támogatási és technikai segítségnyújtási programot indít A legjobb vidéki kezdeményezések támogatása a felzárkózás érdekében címmel.

A program keretén belül a Kárpátok Alapítvány-Magyarország partnerségi együttműködés formájában komplex technikai és szakmai támogatást nyújt azon szervezeteknek, amelyek pályázni kívánnak az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Operatív Programjaira és az Új Széchenyi Terv pályázataira – annak érdekében hogy a programban résztvevő szervezetek a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal partnerségben képesek legyenek innovatív ötleteik megvalósítására az Európai Unió által támogatott Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 operatív programjainak és az Új Széchenyi Terv kitörési pontjainak forrásainak felhasználásával.

Célunk olyan kölcsönös előnyöket nyújtó partnerségek kialakítása, amelyek helyi innovatív ötletek megvalósítására, hosszú távon történő fenntartására irányulnak.
A Kárpátok Alapítvány-Magyarország az alábbi lehetőségeket komplexen – azaz az egyes elemek csakis együttesen vehetőek igénybe, külön-külön nem - kínálja fel a programban résztvevő szervezetek számára:

1. Projekt előkészítés - ingyenes szakmai és technikai segítségnyújtás a programban résztvevő szervezetek számára az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 Operatív Programjai és az Új Széchenyi Terv kitörési pontjainak keretében kiírásra kerülő ötletek kidolgozásához, azok pályázati formába öntéséhez és a pályázatok előkészítéséhez és elkészítéséhez.

2. Önerő biztosítása – a Kárpátok Alapítvány – Magyarország vállalja, hogy – a megvalósítandó projektekben való partneri részvétele révén – biztosítja a partnertől elvárt önrész 100%-t; ezáltal a projektek teljes önrészének biztosításához minimum 25%-ban maximum 75%-ban járul hozzá az alapítvány.

3. Projekt minőség-biztosítás - a Kárpátok Alapítvány-Magyarország, partnerként közreműködik a nyertes, támogatott projektek megvalósításában projektminőség-biztosítási feladatok, projektirányítási és egyéb a projekt megvalósításával összefüggő adminisztratív és igény esetén bizonyos szakmai feladatok ellátása formájában (előrehaladási és pénzügyi jelentések elkészítése, monitoring és egyéb minőségbiztosítási feladatok, kapcsolattartás a közreműködő szervvel, szervezési és adminisztratív feladatok).

A felkínált partnerség iránt érdeklődők folyamatosan nyújthatják be kérelmüket a Kárpátok Alapítvány-Magyarországhoz. A jelentkezéseket a jelen pályázati felhívás útmutatójában található jelentkezési lapon várjuk, a projekt ötlet rövid leírásával, a tervezett költségvetéssel és az megpályázni kívánt operatív program vagy konkrét pályázati kiírás megjelölésével.

A BRIDGE pályázati útmutató, jelentkezési lap, prioritások és értékelési szempontok letölthetők a Kárpátok Alapítvány - Magyarország honlapjának magyar nyelvű oldaláról: www.karpatokalapitvany.hu

További információk:
Kárpátok Alapítvány-Magyarország
3300 Eger, Mekcsey út .1
Tel:   +36 36 516 750
Fax: +36 36 516 751
E-mail: cfhu@cfoundation.org