RomaNET Együttműködési Hálózat- HUSK/ 0801/ 1.5.1/ 018

A RomaNET Együttműködési Hálózat című projekt a Kárpátok Alapítvány-Magyarország és partnerei, a Roma Közösségfejlesztők Országos Egyesülete és a Polgári Lehetőségek Kezdeményezése a Szlovák Köztársaságban kezdeményezésére született meg és a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program (www.husk-cbc.eu/hu) keretén belül valósul meg.

A program az Európai Unió támogatásával a magyar-szlovák határmenti térségek közös fejlesztését célozza meg.

Időtartama: 2010. február 1.- 2011. február 28. 

A projekt főbb céljai:

- a besztercebányai és kassai kerületekben valamint az Észak-magyarországi Régióban működő roma szervezetek (10-20 szlovákiai és magyarországi roma civil szervezet (30 fő) ismereteinek, készségeinek bővítése, szakmai és érdekérvényesítő képességének fejlesztése;

- egy erős, szakmai hálózat kialakítása és fenntartása, ezáltal a határ térségében élő roma lakosság helyzetének javítása,

- közvetetten a szegénység és az őket sújtó szegregáció és diszkrimináció csökkentése.

E célkitűzéseket képzések és szemináriumok révén a következő területeken kívánjuk megvalósítani:

- jogvédelem, érdekérvényesítés, demokratikus és közügyekben való részvétel, önkormányzati feladatok átvállalása, esélyegyenlőség;

- eredményes kommunikáció, tárgyalástechnika;

- projektötlet generálás, pályázatírás és projekt végrehajtási ismeretek;

- forrásteremtés;

- jó gyakorlatok elterjesztése;

A projekt eredményeként erősödik a határon átnyúló roma és nem roma civil kapcsolat, a szervezetek hálózatosodása az Észak-magyarországi és besztercebányai, kassai határmenti térségben; fejlődik a szervezetek projektmegvalósítási kapacitása így a projekt révén a roma közösségek életszínvonala nő, hiszen több pályázati forrást tudnak lehívni.

A projekt lezárását követően újabb együttműködések indulnak a roma civil szervezetek között mind határon átívelően, mind nemzeti szinten; illetve a résztvevő szervezetek más szektorok képviselőivel is új partnerségeket alakítanak ki, hiszen a projekt keretében tervezett tevékenységek e készségeik fejlesztésére is irányulnak.

2010. április 30: Rimaszombaton (SK) sikeresen lezajlott a projekt nyitórendezvénye 50 fő részvételével szlovák és magyar nyelven tolmácsolással.
A projektpartnerek, szervezetvezetők (Farkas Antal- RKOE, Kökény Béla- OAISR) bemutatták a szervezeteiket, Bata Boglárka a Kárpátok Alapítvány-Magyarország igazgatója, a projekt menedzsere bemutatta a projektet. A 4 előadó (Dr. Farkas Zsuzsanna- szociológus, szociálpolitikus, Teleki László- romaügyekért felelős miniszterelnöki megbízott (Mo), illetve Mgr. Alena Horváthova romaügyekért felelős miniszterelnöki megbízott (SK), PhD. Ladislav Fizik- elnök, Szlovákiai Roma parlament) beszélt a magyarországi és a szlovákiai cigányság helyzetéről és a Roma integráció érdekében megvalósuló sikeres programokról.
Május 21-22-én megrendezésre került az első magyarországi képzés Felsőtárkányban a Hotel Park Táltosban.

A képzés 1. napján a Szocio-Tipp Oktatási, Társadalomkutató Vállalkozás 2 szakértője tartott képzést, oktatást a résztvevőknek jogvédelem, esélyegyenlőség, érdekérvényesítés témában.
A képzés 2. napján a Lamenda Kft. két szakértője ismertette meg a részvevőket az európai unió regionális politikájával, és az elérhető fejlesztési forrásokkal, valamit betekintést nyertek a projekttervezésbe játékos feladatok, gyakorlatok illetve előadások keretében.
Május 23-án, Felsőtárkányban a magyarországi képzés lezárásaképpen egy közös fórum került megszervezésre a szlovákiai résztvevőkkel együtt, ahol megismerkedtek egymással, majd kisebb vegyes (magyar-szlovák) csoportokat alkotva megosztották egymással tapasztalataikat és a képzésen tanultakat.
Július 16-17-én Kiskörén 18 fő részvételével megrendezésre került  - civil szervezetek megjelenése a közéletben, pályázatírás folyamata témájú -  két napos képzés , majd 24-én Szlovákiában, Kokava-hájon  a szlovákiai képzés lezárásaként a közös fórum 32 fő részvételével.
Szeptember 10-én, a szlovák partnerekkel együtt összesen 41 fő részvételével sikeresen lezajlott a siroki jó gyakorlat látogatás, ahol Csikiné Puporka Andrea a SIROMA helyi civil szervezet bemutatkozó prezentációja után a telep felszámolási programjukról beszélt, ill. a romák felzárkóztatása érdekében végzett munkájukat ismertette.
2011. január 7-9-én került megrendezésre a projekt harmadik, egyben záró találkozója. A mezőkövesdi Hajnal Hotel adott otthont a két napos képzésnek és az egy napos záró fórumnak, melyen összesen 33 fő vett részt.

2011 február 28-án lezárult a RomaNet Együttműködési Hálózat projekt. A projekt eredményeit, sikerességét február 26-27-én, Egerben megrendezett zárókonferencián, Bata Boglárka, a Kárpátok Alapítvány – Magyarország ügyvezető igazgatója mutatta be, majd a projektben részt vevő oktatók, Dr. Farkas Zsuzsanna és Vartik Melinda valamint Janka Luptáková és Ladislav Fizik, és a magyarországi és szlovákiai roma civil szervezetek képviselői számoltak be tapaszatalataikról. A konferencián a résztvevők aláírták a projekt Együttműködési protokollját, melyben a kifejezték a jövőbeni együttműködési szándékukat a projekt során kialakult hálózat hosszútávú fenntartását.

Tartalom