Norvég Civil Támogatási Alap

 

A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy az Ökotárs Alapítvány által vezetett konzorciumban az Autonómia Alapítvánnyal és a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal együttműködve kezeli az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Civil Támogatási Alapját 2008 és 2011 között. 2013 – 2016 között további három meghirdetés (3 kör) során pályázhattak magyarországi civil szervezetek projektjeik megvalósítására.

 

Az Alap célja a magyarországi civil szervezetek fejlesztése. A pályázati program feltételeit és eljárásrendjét az EGT brüsszeli Finanszírozási Mechanizmus Iroda és az Ökotárs Alapítvány között létrejött szerződés szabályozza. Ez az eljárás független az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus egyéb forrásaitól.

 

A lebonyolítást az alapítvány konzorciumi formában végzi, azaz minden partner egy témakör gazdája. A 2008-2011 közötti időszakban kiírt pályázatok téma szerinti elosztása a következőképp történt:

Környezetvédelem és fenntartható fejlődés – Ökotárs Alapítvány
Civil szervezetek kapacitásfejlesztése – Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány
Szociális kohézió, gyermekek esélyeinek növelése és egészségvédelem – Autonómia Alapítvány
Kulturális örökség védelme – Kárpátok Alapítvány - Magyarország

A 2013-2016 közötti időszakban kiírt pályázatok téma szerinti elosztása pedig a következőképp alakult:

Demokrácia és emberi jogok; Női jogok és esélyegyenlőség – Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány
Közösség- és szervezetfejlesztés; Ifjúság- és gyermekügyek – Kárpátok Alapítvány-Magyarország
Környezetvédelem és fenntartható fejlődés – Ökotárs Alapítvány
Jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak; Társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció) – Autonómia Alapítvány

2008-2011

2011 második negyedévében az Alapítvány és partnerei sikeresen lezárták a pályázati alapot. Az országos hatókörű Alapból három pályázati fordulóban összesen 240 hazai civil szervezet projektje került támogatásra mintegy 6,3 millió euró értékben. A lebonyolításért felelős civil konzorcium egyetlen vidéki szervezeteként, a Kárpátok Alapítvány, mint a Kulturális Örökség Védelme témakörért felelős lebonyolító szervezet, összesen 60 pályázatot támogatott több, mint 1,5 millió EUR értékben.
 
A legtöbb vidéki civil szervezet az örökségvédelmi témakörön belül jutott támogatáshoz. A pályázó civil szervezetek olyan tevékenységekre kaptak támogatást, amelyek a szellemi kulturális örökség, a tárgyiasult kulturális örökség és a természeti kulturális örökség további nemzedékek számára való megőrzését, fenntartását, fejlesztését és hosszútávon fenntartható hasznosítását célozták meg.
 
Jelentős eredmény, hogy a pályázatokban az örökségvédelem nem csak a hagyományos értékőrző, hagyományápoló jellegben mutatkozott meg, hanem, mint közösségfejlesztő eszköz merült fel.  Így számtalan esetben, határozottan erős közösségformáló projektek valósultak meg. Az Alap eredménye, hogy működésének három éve alatt sikerült felébreszteni az új és újszerű módszerek bevezetésének igényét. Elindult egy folyamat, melynek során a pályázó szervezetek felismerték, hogy az újszerűség nem azt jelenti, hogy új lépéseket kell a néptáncba beépíteni, vagy új szobát kell a védett műemlékhez építeni, hanem hogy a közösség érdeklődését újszerű módszerekkel kell felkelteni a meglévő értékek védelme érdekében, azaz a fő cél, hogy az örökségi érték közösségi értékké váljon.

Ezen időszak támogatott projektjei itt találhatók!

2013-2016

A 2013-ban indult újabb pályázati lehetőség alkalmával a szétosztható keretösszeg 11 500 000 euró volt. A Kárpátok Alapítvány-Magyarország által kezelt két témakörben összesen mintegy 124 projekt valósulhatott meg: A Közösség- és szervezetfejlesztés témakörben mintegy 71 db, Ifjúság- és gyermekügyek témakörben pedig mintegy 53 db kis- és közepes projekt szerepel.
Az ebben az időszakban meghirdetett kis- és makroprojektek mellett az NCTA pályázatot írt ki egyéni tanulmányutak elnyerésére és lebonyolítására is. A pályázat célja a magyarországi civil szektor szakemberei tanulmányútjainak támogatása, amelyek keretében lehetőség nyílik az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogató országaiban (Norvégia, Izland, Liechtenstein) tevékenykedő civil szervezetek munkájának gyakorlati megismerésére. A 2014 márciusában és 2015 márciusában elfogadott pályázatok közül 5-5 db, 2 fős csapatok kaptak lehetőséget arra, hogy minimum 2 hét alatt a megjelölt támogató országokban olyan „jó gyakorlatokat”, jó példákat kutassanak fel, amelyek itthon is alkalmazhatóak különböző társadalmi problémák kezelésére, társadalmi szemléletformálásra, illetve a modern kommunikációs lehetőségek segítségével könnyedén terjeszthetőek, népszerűsíthetőek.

NCTA Támogatott projektek - Ifjúsági tanulmányutak 2014

NCTA Támogatott projektek - Ifjúsági tanulmányutak 2015

Az Alap hazai és nemzetközi kiértékeléseinek eredményeit is figyelembe véve a norvég és magyar felek jelenleg is folyamatos párbeszédet folytatnak a civil alap folytatásáról.

 

Bővebb információt a www.norvegcivilalap.hu weboldalon talál!

 

Az NCTA-ügy